Skip to main content

Steun voor werkgevers

Elke werkgever heeft er wel eens mee te maken: medewerkers die het moeilijk hebben vanwege problemen thuis, vanwege bijvoorbeeld schulden, laag geletterdheid, scheiding, zorgen omtrent kinderen, rouw.

Dat uit zich bijvoorbeeld in

  1. lage productiviteit,
  2. verzuim
  3. gevaarlijke situaties.

Vaak kom je daar als werkgever pas achter als er al sprake is van verzuim of een ander ingrijpend traject.

In veel gevallen zou een medewerker al in een vroeger stadium geholpen kunnen worden door een buddy, een vrijwilliger die een steuntje in de rug geeft. Zodat men met een beetje hulp de situatie wél aan kan en weer op eigen kracht met de problemen om kan gaan.

Of de hulpvraag nu van een mewederker, een werkgever of een vrijwilligersorganisatie komt: VenloSupport brengt vraag en aanbod met elkaar in contact in het schakelpunt.

Op een laagdrempelige manier worden medewerkers gewezen op de mogelijkheid hulp te vragen, ook anoniem als men dat wil. Andere medewerkers kunnen ingezet worden om als vrijwilliger ondersteuning te bieden. Werkgevers kunnen met hun medewerkers ‘klussen’ oppakken en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Herken je dit, of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op!

Als werkgever heb je ook af en toe externe hulp nodig om je medewerkers op de juiste wijze te steunen. Neem contact met ons op en vraag hoe!